עדכונים
צרו איתנו קשר:
קריית חינוך הרצוג, בית ספר "יד לחמישה"
מרכז חבר, מיקוד 19206
טל: 04-6499973
טלפקס: 04-6499277
מייל: yadla5h@gmail.com
שינוי גודל גופנים